FILMbis.>>Festival>>Týždeň slovenského filmu 2017

Jan Švankmajer a jeho priatelia

Plagáty výstavy budú priestory kina zdobiť až do konca februára budúceho roku (2019).

20. ročník Etnofilmu

V dňoch 20. až 23. novembra 2018 sa v Čadci uskutoční jubilejný, 20. ročník filmového festivalu.

Dokument Boli pri tom na Týždni slovenského filmu

V rámci podujatia Týždeň slovenského filmu sa dokument v bratislavskom kine Lumière bude premietať v stredu 11. apríla 2018.

Unavení Michalkovom

Tak som v sobotu večer strávil viac ako dve a pol hodiny pred televíznou obrazovkou, aby som si pozrel film Unavení slnkom 2: Odpor.

Boli pri tom

Bývalí riaditelia Slovenskej televízie v dokumentárnom filme

Dokument prináša originálny kolektívny portrét všetkých ponovembrových riaditeľov Slovenskej televízie a RTVS, divácky atraktívny pohľad na jednotlivé osobností.

Týždeň slovenského filmu 2017

Bilancia slovenského filmového roku 2016

Predpremiérou hraného debutu Terezy Nvotovej Špina sa v pondelok 3. apríla 2017 vo veľkej sále kina Lumiére otvoril tretí ročník bilančnej prehliadky slovenskej filmovej tvorby za uplynulý rok, teda za rok 2016.

Film slovenskej režisérky, v Prahe absolvujúcej hranú réžiu, je súčasnou drámou zo slovenského veľkomestského prostredia (zo sekvencií pri Dunaji jednoznačne identifikujeme hlavné mesto).

Stredoškoláčku Lenu (Dominika Zeleníková - Morávková) pri domácom doučovaní matematiky znásilní v triede všeobecne obľúbený učiteľ (Róbert Jakab).

Sedemnásťročná stredoškoláčka z bratislavskej stredostavovskej rodiny sa nikomu so svojou traumou nezdôverí, nielen rodičom, ale ani svojej najlepšej priateľke. Situáciu rieši radikálnym spôsobom - pokusom o samovraždu, a tak sa ocitá v psychiatrickej liečebni a podstupuje rozmanité terapeutické postupy, elektrošoky nevynímajúc, ale bez zjavného prínosu.

Slovenskej predpremiére predchádzalo medzinárodné uvedenie snímky v sekcii Bright Future na Medzinárodnom filmovom festivale v Rotterdame, v priebehu apríla absolvuje titul šnúru ďalších zahraničných festivalových zápolení (Vilnius, Plzeň, Wiesbaden, Krakov), ako aj distribučné uvedenie do kín v susednom Česku. Do slovenských kín príde Špina vraj až na jeseň tohto roka.

Cena Petra Mihálika

Na večernom slávnostnom otvorení Týždňa slovenského filmu bola udelená aj Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos, resp. výnimočný počin v oblasti slovenskej filmovej vedy. Cenu vytvoril umelecký sklár Paľo Macho.

Ocenenie získal muzikológ, hudobný skladateľ a režisér Juraj Lexmann.

Pre bulletin k Týždňu slovenského filmu predseda poroty ceny týmito slovami zdvôvodňuje pomenovanie ocenenia menom významného slovenského filmového publicistu a teoretika:

"Proces konštituovania filmovej vedy sa neodmysliteľne spája s menom Petra Mihálika (1945 - 1987). Nie žeby bol prvý, medzi jeho predchodcov patria v publicistike medzi inými Ivan Július Kovačevič, Pavel Branko, Agneša Kalinová, Emil Lehuta, Richard Blech a ďalší, v historiografii Ivan Rumanovský, v teórii Ján Rozner, Július Pašteka, Ivan Stadtrucker, ale bol jediný, ktorý vo všetkých týchto disciplínach priniesol významné podnety.

Od niekedy amatérskeho nadšenia zberateľov historických faktov u svojich predchodcov Mihálik postúpil k textom, ktoré spĺňali náročné kritériá všeobecnej historickej vedy. V teórii spolu s kolegami transformoval do filmových úvah na Slovensku novú terminológiu, vtiahol do domáceho diskurzu problémy aj francúzskej semiotiky, aj výnimočné diela Jurija Lotmana.

A v publicistike, vďaka vlastnej filmárskej praxi, vedel trefne pomenovať príčiny kvality resp. nekvality filmového diela.

Nemenej dôležitým prínosom bolo rozšírenie študijných odborov na VŠMU v 70. rokoch o filmovú vedu. Opäť aj s inými, najmä s Martinom Slivkom, otvorili pre záujemcov šancu ponoriť sa do hlbokého štúdia filmového sveta."

Z úst Václava Maceka odznelo aj laudatio prvému laureátovi Ceny Petra Mihálika, ktorým sa stal muzikológ, hudobný skladateľ a režisér Juraj Lexmann. Václav Macek okrem iného v slávnostnej reči povedal:

"Práve jeho muzikologické zázemie vysvetľuje pomerne neobvyklú chronológiu krokov, keď najprv publikoval výnimočnú Teóriu filmovej hudby (1981) a až v roku 1996 Slovenskú filmovú hudbu 1896 – 1996. Obvykle totiž historiografický výskum predchádza teórii, tak tomu bolo aj u Petra Mihálika.

Ale Lexmannova suverénna znalosť hudobnej vedy spolu s vlastnou praxou mu dovolili, aby sa odvážil na územie, ktoré pred ním nikto na Slovensku neskúmal. Lexmann v teoretickej knihe skĺbil vedomosti hudobnej vedy, psychológie, fyziológie, estetiky, akustiky, semiotiky, ktoré vďaka množstvu konkrétnych príkladov dodnes predstavujú všeobecne zrozumiteľný a dostupný text.

A jeho následná kniha o dejinách, s množstvom unikátnych faktov zo samotných počiatkov filmových projekcií, po analýzu významu hudby v kľúčových dielach novej vlny, je dodnes citovaným zdrojom, ktorý nikto neprekonal."

Týždeň slovenského filmu

Organizátorom Týždňa slovenského filmu je Slovenská filmová a televízna akadémia a zámer podujatia je evidentný: bilancovať, odborne reflektovať minuloročnú domácu filmovú produkciu, K tomu slúži špecifický "koncentrovaný časopriestor", keď sa počas jedného týždňa v bratislavskom kine Lumiére premietajú všetky minuloročné filmy.

V sprievodných panelových diskusiách sa vytvára priestor na kvalifikované zhodnotenie jednotlivých titulov, ale aj všeobecnejších trendov a tendencií.

V nabitom programe sú vedľa kinoprojekcií počas týždňa naplánované štyri panely: k stavu slovenskej filmovej vedy, k hranému a dokumentárnemu filmu, ako aj k animovanému filmu. Na úvod vždy odznejú najprv dva vypracované odborné referáty, okrem toho prináša panel aj priestor pre diskusiu.

Týždeň slovenského filmu však nie je uzatvoreným grémiom filmových tvorcov a odborníkov, práve naopak, jeho snahou je oslovenie čo najširších diváckych kruhov. Snahou je aj posilnenie prestíže domácej filmovej tvorby, zvýšenie všeobecného povedomia o význame národnej kinematografie. Dobre vieme, aký komplikovaný je vzťah domáceho publika k slovenským filmom, prehliadka je teda aj ambicióznou stratégiou prelamovať zažité stereotypy a predsudky.

Filmy Týždňa v Bratislave i v regiónoch

Týždeň slovenského filmu prinesol divákom bohatú kolekciu minuloročných titulov. Počas siedmich dní, medzi 3. a 9. aprílom 2017, sa v bratislavskom kine Lumiére premietli takmer tri desiatky celovečerných filmov a niekoľko krátkometrážnych snímok.

Hoci je intenzívna týždňová bilancia domácich filmov sústredená do kinosál jediného bratislavského kina, nemožno tvrdiť, že by podujatie trpelo "bratislavocentrizmom".

Po skončení Týždňa v Bratislave budú minuloročné domáce tituly v podobe série podujatí Ozveny Týždňa slovenského filmu v priebehu apríla a mája čakať na svojich divákov v Banskej Bystrici, Kežmarku, Košiciach, Martine, Nitre, Partizánskom, Spišskej Novej Vsi, Trnave a Žiline.

V ponuke Týždňa slovenského filmu sú hrané, dokumentárne aj animované snímky, viaceré ovenčené prestížnymi cenami zo svetových festivalov. Niektoré z uvádzaných titulov vznikli výhradne v slovenskej produkcii, ďalšie v koprodukcii s niektorým zo susedných štátov, najčastejšie s Českou republikou. Svoje diela prišli osobne uviesť viacerí tvorcovia,

Národná filmová cena Slnko v sieti

Nielen spoločenským vrcholom sedemdňového podujatia je odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti. Vlani sa zmenila pôvodná dvojročná periodicita a Slnká v sieti udeľuje Slovenská filmová a televízna akadémia každoročne.

Tento rok akademici vyberali spomedzi dvadsiatky prihlásených titulov, deväť z nich je celovečerných hraných a jedenásť celovečerných dokumentárnych filmov. V kategórii animovanej tvorby sa neprihlásil dostatočný počet filmov, v súlade so štatútom Slnka v sieti v nej preto cena nebola udelená.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa konalo 7. apríla 2017 v Starej tržnici a v priamom prenose ho na Jednotke odvysielala RTVS.

Viac o udeľovaní cien Slnko v sieti si prečítajte v ďalšom článku na našej stránke.

 

V texte boli využité aj informácie SFTA, zdroj www.sfta.sk