FILMbis.>>Na stole>>Týždeň vo filme 1945 – 1990

Jan Švankmajer a jeho priatelia

Plagáty výstavy budú priestory kina zdobiť až do konca februára budúceho roku (2019).

20. ročník Etnofilmu

V dňoch 20. až 23. novembra 2018 sa v Čadci uskutoční jubilejný, 20. ročník filmového festivalu.

Dokument Boli pri tom na Týždni slovenského filmu

V rámci podujatia Týždeň slovenského filmu sa dokument v bratislavskom kine Lumière bude premietať v stredu 11. apríla 2018.

Unavení Michalkovom

Tak som v sobotu večer strávil viac ako dve a pol hodiny pred televíznou obrazovkou, aby som si pozrel film Unavení slnkom 2: Odpor.

Boli pri tom

Bývalí riaditelia Slovenskej televízie v dokumentárnom filme

Dokument prináša originálny kolektívny portrét všetkých ponovembrových riaditeľov Slovenskej televízie a RTVS, divácky atraktívny pohľad na jednotlivé osobností.

Týždeň vo filme 1945 – 1990

Na Febiofeste pokrstili edíciu piatich DVD s výberom filmových žurnálov

Dnešní mladí ľudia väčšinou ani netušia, čo to filmový týždenník je. Odkiaľ by ho aj poznali - keď si dnes so sáčkom pukancov (alebo aj bez) sadnú do niektorej zo sál multikina, pred filmom, na ktorý si kúpili lístok, ich otravuje nanajvýš pásmo reklám či inzerátov, trailery na nové trháky. Ale voľakedy to tak nebolo. Vlastne až do roku 1990.

Filmové predstavenie malo predpísaný priebeh – pred hraným filmom išiel spravidla nejaký krátky dokument – zhruba 15 minútový. Niekedy sa premietol animovaný film. Ale krátke predfilmy sa nepúšťali so železnou pravidelnosťou, občas neboli (zlyhala napríklad distribúcia), alebo ich iniciatívny premietač z programu predstavenia jednoducho vynechal, aby sa diváci rýchlejšie dostali k svojej zaplatenej zábave (a premietač rýchlejšie domov).

Ale žurnál, týždenník, nech už sa aktuálne nazýval akokoľvek (Týždeň vo filme, Československý filmový týdeník, Filmový spravodaj, Sondy...), ten sa premietal vždy. Tam nebolo pardónu, vynechať z programu predstavenia aktuálne vydanie si dovolil málokto. Na to boli pôvodný zmysel a poslanie týždenníka príliš závažné, aby sa obchádzali, ignorovali. V znárodnenej kinematografii totiž filmové žurnály informovali predovšetkým o najdôležitejších politických a spoločenských udalostiach týždňa, a s tým logicky súviseli také závažné celospoločenské ciele, ako bolo ideové pôsobenie na široké masy našich pracujúcich, ako aj kultúrne a výchovné poslanie.

Je preto dosť pochopiteľné, že ľudia týždenníky príliš neobľubovali, kinopropagande unikali často tak, že chodili na filmové predstavenia neskoro – vedeli, že týždenník trvá okolo 10 – 15 minút.

Ale nie vždy si žurnál nezáujem divákov zaslúžil – jeho obsahom nebola vždy len číra propaganda. Obzvlášť v šesťdesiatych rokoch chytil druhý dych – pestrejšiu skladbu s relevantnými témami umožnil jednak politicko - spoločenský odmäk, na druhej strane sa týždenník pod tlakom televízneho vysielania hľadá formátovo. A prevratné udalosti búrlivého roka 1968 zaznamenal a sprostredkoval filmový žurnál naozaj výstižne. Pravda, v normalizácii sedemdesiatych rokov opäť prituhlo, týždenník sa žiaľ opäť stával neobľúbenou výkladnou skriňou neobľúbeného režimu.

Po revolúcii žurnál zaniká. Konkurencia elektronických médií je už naozaj neúnosná, navyše je týždenník drahý a nemá ho kto financovať.

Kinožurnál 52/1990 je posledným vydaním týždenníka na Slovensku. Obsahuje ho aj výber, ktorý na piatich DVD nosičoch prináša prierez spravodajskou tvorbou u nás, od roku 1945 až do konca roku 1990 (teda 45 rokov). Výber prináša 50 kompletných spravodajských titulov. 

„Nikdy sa týždenníky toľko nepremietali, ako dnes“, povedala na krste edície DVD Marcela Plítková, ktorá v Spravodajskom filme ako dramaturgička a režisérka pracovala v rokoch 1964 – 1983. Nuž áno, cykly starých žurnálov vysielajú niektoré televízie, na Slovensku ich občas (niektoré sezóny) a dosť „šlendriánsky“ (s nepravidelným vysielacím časom) prinášala Slovenská televízia, aktuálne sa starým slovenským vydaniam venuje spravodajská televízia TA3.

Geniálny dramaturgický nápad mali v roku 1995 v Českej televízii. Dá sa zhrnúť do niekoľkých slov, vlastne do podtitulu cyklu: „filmový týdeník - jak byl promítán v kinech právě před padesáti lety“. Už dvadsať rokov ČT vysiela v pôvodnej verzii staré žurnály, prísne dodržujúc zmysel projektu: päťdesiatročný týždenník. Cyklus má v štruktúre českej dvojky relatívne stabilný vysielací čas (zväčša sa upravuje pre celú sezónu, pre kalendárny rok), aktuálne je to nedeľné ráno (s reprízou v nasledujúci deň).

Týždenníky sa dnes teda (opäť) premietajú. Samozrejme tie staré, nové čísla už nikto nenakrúca. Premietajú sa, pretože niektorí diváci vedia doceniť to, čo staré týždenníky obsahujú, čo prinášajú. Nie je toho málo – okrem dobových obrazov - neraz s jedinečnou dokumentačnou hodnotou - sú tiež zaujímavým svedectvom o predstavách, ako by skutočnosť mala vyzerať. Áno, týždenníky nezaznamenali len dobové podoby skutočnosti, ale aj dobové predstavy o nej. Samozrejme aj propagandu. Lenže to, pred čím diváci v minulosti pochopiteľne unikali, môže byť dnes zaujímavým svedectvom o tom, ako sme žili. V hľadaní odpovedí na klasické otázky: kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme, je vynikajúcim zdrojom poznania aj dobový žurnál.

A teraz zaujímavý výber vyšiel na 5 DVD nosičoch. Krstní rodičia (okrem Marcely Plítkovej aj Rudolf Urc a Milan Černák, ktorí sa podieľali na zostave nosičov a napísali tiež sprievodné texty publikácie) a zástupca vydavateľa – riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký edíciu symbolicky pokrstili, pripili si na šťastné uvedenie do života, na úspechy na ceste k divákom. Isteže, ani dnes staré, čiernobiele filmové šoty neohúria široké masy kinomaniakov, odchovaných na estetike špeciálnych efektov, ale svoju cieľovú skupinu si staré žurnály určite nájdu. Je dobre, že k tomu slúži aj edícia piatich DVD Týždeň vo filme 1945 – 1990.