FILMbis.>>Na stole>>Očami filmových spravodajcov

Jan Švankmajer a jeho priatelia

Plagáty výstavy budú priestory kina zdobiť až do konca februára budúceho roku (2019).

20. ročník Etnofilmu

V dňoch 20. až 23. novembra 2018 sa v Čadci uskutoční jubilejný, 20. ročník filmového festivalu.

Dokument Boli pri tom na Týždni slovenského filmu

V rámci podujatia Týždeň slovenského filmu sa dokument v bratislavskom kine Lumière bude premietať v stredu 11. apríla 2018.

Unavení Michalkovom

Tak som v sobotu večer strávil viac ako dve a pol hodiny pred televíznou obrazovkou, aby som si pozrel film Unavení slnkom 2: Odpor.

Boli pri tom

Bývalí riaditelia Slovenskej televízie v dokumentárnom filme

Dokument prináša originálny kolektívny portrét všetkých ponovembrových riaditeľov Slovenskej televízie a RTVS, divácky atraktívny pohľad na jednotlivé osobností.

Očami filmových spravodajcov

Koniec žurnálu na Slovensku

„Nikdy sa týždenníky toľko nepremietali, ako dnes“, povedala na krste edície piatich DVD s výberom filmových žurnálov Týždeň vo filme 1945 - 1990 Marcela Plítková, ešte v roku 2015.

V tom čase totiž už spravodajská televízia TA3 pravidelne vysielala slovenské filmové žurnály z archívu Slovenského filmového ústavu.

O mesačnom programe filmových týždenníkov vo vysielaní TA3 zakaždým s predstihom na stránkach Film.sk informuje Milan Černák, ktorý v Spravodajskom filme pôsobil ako dramaturg a režisér. Prináša krátky obsah jednotlivých čísel, niekedy pripojí aj svoje odporúčania niektorých obzvlášť zaujímavých vydaní.

V nedávnej minulosti uvádzala najstaršie povojnové československé žurnály aj Slovenská televízia, pravda do svojej vysielacej štruktúry ich zaraďovala trochu chaoticky. A odvysielala tiež kompletný ročník žurnálov 1968, ale potom s týždenníkmi nadobro skončila.

Príkladnou pravidelnosťou vo vysielaní starých žurnálov sa môžu pochváliť v Českej televízii, od roku 1995 vysielajú pravidelne každý týždeň „filmový týdeník - jak byl promítán v kinech právě před padesáti lety“.

Možno, že práve potreba premysleného prístupu k archívnemu dedičstvu starých žurnálov dala skrsnúť myšlienke, aby sa v Kine Lumière pri koncepčnom výbere pravidelne stretávali pamätníci, ale aj noví nadšenci tejto špecifickej kinematografie. Tak vznikol cyklus premietaní Očami filmových spravodajcov, ktorý jednotlivé vydania neuvádza chronologicky, ale snaží sa o dramaturgicky opodstatnenú, pestrú a zaujímavú zostavu.

Filmy do programu každého stretnutia vyberá dramaturg a režisér Rudolf Urc, ktorý v krátkom lektorskom úvode objasní spoločensko - politický kontext každého uvedeného vydania, prípadne poskytne ďalšie informácie zo zákulisia či zo širších súvislostí.

Koniec žurnálu na Slovensku

Začiatkom decembra sa v Kine Lumiére konalo tohtoročné (2018) posledné stretnutie so starými týždenníkmi, s témou Koniec žurnálu na Slovensku.

Keďže každý koniec musí mať aj svoj začiatok, na úvod sa odpremietal úplne prvý povojnový Týždeň vo filme, a to vo svojej zdvojenej edícii, teda dvojčíslie 1 - 2/1945.

Ďalej bol na programe Týždeň vo filme 25/1965, ktorý je bilanciou dvadsiatich ročníkov spravodajských žurnálov.

Z roku 1990, ktorý predstavuje novú epochu v našich životoch, ale aj v osudoch slovenského filmu a spravodajského obzvlášť, sa do programu dostali tri vydania: Kinožurnál 11/1990 - monotematické vydanie o Prehliadke slovenských filmov v Bratislave, Kinožurnál 27/1990 o leopoldovskej vzbure väzňov a napokon posledný slovenský týždenník Kinožurnál 52/1990.

"Práceneschopného" Rudolfa Urca so svojim lektorským úvodom k filmom úspešne zastúpil Milan Černák.

Pozrite si podstatnú časť jeho lektorského úvodu.