FILMbis.>>Médium>>Slovenský film v roku 2016

Jan Švankmajer a jeho priatelia

Plagáty výstavy budú priestory kina zdobiť až do konca februára budúceho roku (2019).

20. ročník Etnofilmu

V dňoch 20. až 23. novembra 2018 sa v Čadci uskutoční jubilejný, 20. ročník filmového festivalu.

Dokument Boli pri tom na Týždni slovenského filmu

V rámci podujatia Týždeň slovenského filmu sa dokument v bratislavskom kine Lumière bude premietať v stredu 11. apríla 2018.

Unavení Michalkovom

Tak som v sobotu večer strávil viac ako dve a pol hodiny pred televíznou obrazovkou, aby som si pozrel film Unavení slnkom 2: Odpor.

Boli pri tom

Bývalí riaditelia Slovenskej televízie v dokumentárnom filme

Dokument prináša originálny kolektívny portrét všetkých ponovembrových riaditeľov Slovenskej televízie a RTVS, divácky atraktívny pohľad na jednotlivé osobností.

Slovenský film v roku 2016

Zborník hodnotiacich príspevkov

V týždni od 3. do 9. apríla 2017 prebehol v bratislavskom kine Lumiére tretí ročník bilančného filmového podujatia - Týždeň slovenského filmu. Diváckej verejnosti priniesol na jednom mieste výber z domácich filmov, ktoré boli vyrobené v uplynulom roku. Filmy celovečerné hrané, dokumentárne i filmy animované.

Po skončení podujatia v Bratislave sa v priebehu apríla a mája sa filmy v rámci súvisiaceho podujatia Ozveny Týždňa slovenského filmu dostali k divákom v Banskej Bystrici, Kežmarku, Košiciach, Martine, Nitre, Partizánskom, Spišskej Novej Vsi, Trnave a Žiline.

Súčasťou bratislavského podujatia boli okrem hustého kinoprogramu (premietali sa tri desiatky celovečerných filmov a niekoľko krátkometrážnych snímok) aj rôzne sprievodné podujatia. Každý deň týždňa prebiehali aj odborné diskusie, v ktorých sa bilancovala minuloročná hraná, dokumentárna a animovaná tvorba. Samostatná diskusia bola venovaná filmovej vede a kritike.

Každú debatu uviedli dva referáty, mapujúce aktuálne dianie v tej - ktorej oblasti, stretnutia poskytli tiež dostatočný priestor na diskusiu prítomných.

V redakcii Jany Dudkovej a Kataríny Mišíkovej vyšiel ešte na sklonku minulého roka (2017) zborník referátov, ktoré na aprílovom podujatí odzneli. 140 stranovú publikáciu Slovenský film v roku 2016. Zborník hodnotiacich príspevkov z Týždňa slovenského filmu 2017 v spoločnom úsilí vydali Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovenská filmová a televízna akadémia a Slovenský filmový ústav.

Úvodné slovo zborníka patrí filmovej historičke a kritičke Jelene Paštékovej, ktorá počas Týždňa jednotlivé diskusie moderovala. Vo svojom úvode Budovanie dôveryhodnej značky rekapitulovala genézu bilančného podujatia a vyjadrila mu svoju plnú podporu.

Profesor Václav Macek z Katedry audiovizuálnych štúdií sa venoval bilancii minuloročných celovečerných hraných filmov, v príspevku s príznačným názvom Hraný film v roku 2016. "Párovým" referátom o hranom filme je príspevok vedúceho Oddelenia vedy a výskumu v Slovenskom filmovom ústave Michala Michaloviča. V príspevku O čom hovorím(e), keď hovorím(e) o slovenskom hranom filme v roku 2016? sa zamýšľa o zložitosti kritérií národnej kinematografie v súvislosti s aktuálnou koprodukčnou realitou.

Aj dokumentárnemu filmu boli venované dva referáty, ktoré priniesli neraz rozdielne hodnotenia kvality jednotlivých filmov.

Najprv odznel príspevok samostatného vedeckého pracovníka v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV a pedagóga Martina Palúcha, predniesol referát pod názvom Štýlová, formálna a estetická rôznorodosť dokumentárnej tvorby v roku 2016. Pedagóg, filmový publicista a dokumentarista Tomáš Hučko predniesol referát Čo dokáže dokument? Slovenský dokumentárny film z roku 2016.

Filmová publicistka a organizátorka Eva Šošková referovala vo svojom príspevku Zamlčaný animovaný film a problém kvality, ktorý zo špecifického uhlu porovnania doplnil programový riaditeľ medzinárodného festivalu animácie Fest Anča a dramaturg festivalu digitálnych hier Game Days Maroš Brojo. Predniesol referát pod názvom Digitálne hry a štúdiá na Slovensku a pokusy o analógie v slovenskom animovanom filme.

Pedagogička Eva Filová predniesla príspevok o slovenskej filmovej kritike v dlhšej ako ročnej bilancii: Kritici a trofejčíci, o slovenskej filmovej vede 2014 - 2016, publicista Peter Ulman tému doplnil zaujímavým prehľadom o mediálnom ohlase domáceho filmového diania: Filmová reflexia v slovenských denníkoch, populárnych časopisoch, rozhlase, televízii a špecializovaných filmových portáloch v roku 2016.

Zborník recenzovali doc. PhDr. Martin Ciel, PhD. a Mgr. Martin Kaňuch.