FILMbis.>>Médium>>Slovenský dokumentárny film 60

Jan Švankmajer a jeho priatelia

Plagáty výstavy budú priestory kina zdobiť až do konca februára budúceho roku (2019).

20. ročník Etnofilmu

V dňoch 20. až 23. novembra 2018 sa v Čadci uskutoční jubilejný, 20. ročník filmového festivalu.

Dokument Boli pri tom na Týždni slovenského filmu

V rámci podujatia Týždeň slovenského filmu sa dokument v bratislavskom kine Lumière bude premietať v stredu 11. apríla 2018.

Unavení Michalkovom

Tak som v sobotu večer strávil viac ako dve a pol hodiny pred televíznou obrazovkou, aby som si pozrel film Unavení slnkom 2: Odpor.

Boli pri tom

Bývalí riaditelia Slovenskej televízie v dokumentárnom filme

Dokument prináša originálny kolektívny portrét všetkých ponovembrových riaditeľov Slovenskej televízie a RTVS, divácky atraktívny pohľad na jednotlivé osobností.

Slovenský dokumentárny film 60

Konečne zviditeľnené slovenské dokumenty (niektoré)

Je jeseň roku 2019 a v ruke konečne držím nosič, po ktorom som dlho túžil. Bolo to však celkom márne, ten disk neexistoval. Až donedávna.

Ešte koncom leta 2017, keď sme sa s Rudom Urcom rozprávali o jeho práve vydanej knižke spomienok na osobnosti slávnej epochy slovenského dokumentu, v rozhovore odznelo aj toto:

- Tvoja knižka sa volá Neviditeľné dejiny dokumentaristov, ale neviditeľnosť platí žiaľ aj o filmoch: ona je totiž aj o dokumentoch - nevidených. Mnohé dôležité a zaujímavé dokumentárne filmy z minulosti, o ktorých v súvislosti so spomienkami na ich autorov píšeš, som dodnes nevidel. Nebolo kde. Nikto ich nepremieta – i keď sa možno sem-tam čosi zahraje na retrospektíve či na festivale - dosiaľ ich nikto nevydal. Ale žiadalo by sa to mať vydané, aby to bolo k dispozícii pre každého a v každej chvíli. Ja som napríklad nikdy nevidel tvojho Človeka z Málinca, nevidel som Posledný odpich, o ktorom tak zaujímavo píšeš v knižke.

- Kuchárov si asi tiež nevidel...

- Veru nie.

Zviditeľnené filmy

V texte bookletu dvojdévedečka Slovenský dokumentárny film 60, jeden z jeho dvoch zostavovateľov, Rudolf Urc (partnerom mu bol Pavel Branko) píše: "Veľa sa hovorí a uznalivo píše o slovenskom dokumentárnom filme šesťdesiatych rokov. Tie filmy však málokto pozná. Po tom, ako recenzenti a čitatelia pozitívne prijali Neviditeľné dejiny dokumentaristov a mnohí pritom nezabudli poznamenať, že hovoríme aj o ´neviditeľných filmoch´, som Slovenskému filmovému ústavu navrhol vydať reprezentatívny súbor tých filmov na DVD."

Ako na inom mieste textu Urc spomína, spolu s Brankom vyberali z takmer 600 titulov. Obmedzovala ich pravdaže stopáž diskov, každý s kapacitou približne 150 minút. A tak mnohé filmy nutne museli zostať pod čiarou, nedostal sa tam ani Človek z Málinca, ani Posledný odpich. A spolu s nimi ani množstvo ďalších dokumentov, ktoré by si zaslúžili vydanie. Ale Kuchári áno a okrem nich aj mnoho ďalších vzácnych titulov, ktoré boli doteraz neviditeľné.

Takže pozrime sa na ten pohár radšej ako na poloplný, nie poloprázdny. V tom prípade nás musí potešiť skutočnosť, že mnohé kľúčové diela epochy sa v digitálne reštaurovanej kondícii dostali na dva disky edície a sú odteraz záujemcom k dispozícii.

Prvý disk s názvom Chlapci z Mostovej ulice prináša výber viacerých takpovediac emblematických dokumentov tvorcov, pracujúcich v Štúdiu krátkeho filmu, sídliaceho v tom čase na bratislavskej Mostovej ulici.

Druhý disk prináša zostavu cenzorovaných, takzvaných trezorových filmov a v súlade s touto dramaturgiou nesie i názov: Zakliate v trezore.

Večer so slovenským dokumentom

Bratislavská prezentácia edičného počinu Slovenského filmového ústavu - dvojdévédé Slovenský dokumentárny film 60, ktorá sa v Kine Lumière konala podvečer 11. novembra, bola v poradí vlastne už tretím predstavením nosiča. Prvýkrát ho do života uviedli a pokrstili už začiatkom augusta, v rámci 21. ročníka Letného filmového festivalu 4 živly 2019 v Banskej Štiavnici, za účasti Rudolfa Urca a Michala Breganta, riaditeľa Národního filmového archívu v Prahe.

Koncom októbra slovenská delegácia predstavila edíciu v rámci programu festivalu dokumentárnych filmov v Jihlave. Rudolfa Urca sprevádzal aj jeden z režisérov výberu, Dušan Trančík.

No najreprezentatívnejšia "delegácia" edičného počinu sa jednak zišla na domácej pôde, v Bratislave. Riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký pred skupinou záujemcov privítal nielen oboch zostavovateľov, Rudolfa Urca a Pavla Branka, ale aj dvoch režisérov filmov z výberu Dušana Trančíka a Milana Černáka. Každý z nich niekoľkými slovami ilustroval výber, či evokoval dobové okolnosti vzniku svojho dokumentu. A potom prehovorili filmy samotné.

Z obsahu dvoch DVD sa v kinosále kina Lumière, a to z pôvodných filmových nosičov - z tridsaťpäťky, premietol užší výber titulov, na plátne sme uvideli filmy: Chlapi z Gaderskej doliny (r. Ladislav Kudelka, 1963), Spoveď (r. Pavol Sýkora, 1968), Ruky (r. Jozef Zachar, 1963), Fotografovanie obyvateľov domu (r. Dušan Trančík, 1968), Nedokončená kronika (r. Rudolf Urc, 1967), Hokej ’69 (r. Milan Černák, 1969), Prišiel k nám Old Shatterhand (r. Dušan Hanák, 1966).

Je čo vydávať...

Konečne sú teda slovenské dokumentárne filmy zo šesťdesiatych rokov zviditeľnené, aspoň niektoré. A čo ďalšie tituly, ktoré by sme mali taktiež vidieť, poznať? Hádam sa aj tu blýska na lepšie časy.

Píše o tom opäť Rudolf Urc, keď v booklete pripomína svoje úvahy o možnom rozšírení výberu aj o filmy z rokov päťdesiatych. Tento návrh po úvahe napokon zavrhuje. A referuje o tom svojmu priateľovi, spoluzostavovateľovi výberu: "Desiateho januára 2018 som Brankovi napísal: ´Milý Paľko, ospravedlňujem sa – celé som to zdržal tým blbým nápadom rozšíriť náš výber o ďalšie DVD z päťdesiatych rokov. Dohodol som sa s riaditeľom NFA SFÚ Mariánom Hauserom i Martinom Kaňuchom, že to necháme do budúcnosti, ako aj ďalšie prípadné projekty: dokument sedemdesiatych, osemdesiatych, deväťdesiatych a ďalších rokov. Vo filmovom ústave uvažujú aj o samostatných autorských balíkoch: Zachar, Skřipský, Sýkora, atď.´"

Slovo vyrieknuté, tobôž napísané čierne na bielom, ťažko vziať späť - zaväzuje. Takže sa hádam naozaj máme na čo tešiť. Mnohé z tých viac než 600 titulov by vydanie určite zaslúžili. A zaslúžili by si to predovšetkým diváci, širšia kultúrna obec našej krajiny, ale aj záujemcovia spoza hraníc.

Tomáš Hučko, november 2019.